fredag den 10. juni 2016

Skovfolket

Ved den rivende flod lå engang et stort savværk .. og i floden var der gydende laks. . Nu forsøges genopretning, så laksen kan gyde igen, men forsuring af vandet gør det vanskeligt